Stabiliteit voor uw kritieke infrastructuur: harmonischen reductie

Motorbesturing met frequentieregelaars leidt tot een hogere efficiëntie en betere prestaties van uw toepassingen. Het toegenomen gebruik van frequentieregelaars kan echter ook een bron worden van meer storingen, een fenomeen dat “harmonischen” wordt genoemd. Zonder adequate tegenmaatregelen wordt de kwaliteit van de netspanning aangetast. Ontdek hier wat u kunt doen om harmonischen te verminderen.

Wat verstaat men onder harmonischen?

Een elektrisch AC voedingsnet levert in een ideale situatie een spanning met als basisfrequentie een zuivere sinusvorm van 50 of 60 Hz. Alle elektrische apparatuur is ontworpen voor optimale prestaties op deze ideale voeding. Harmonischen zijn spanningen en stromen met frequenties die gehele veelvouden van de basisfrequentie bevatten. Harmonischen vervormen de zuivere sinusvorm. Vermogenselektronica zoals gebruikt in gelijkrichters, variable speed drives, UPS, verlichtingsdimmers, televisies en veel andere apparaten nemen stroom op die niet-sinusvormig is. Deze niet-sinusvormige stroom beïnvloedt de voeding en vervormt de spanning in meer of mindere mate, afhankelijk van de sterkte of zwakte (kortsluitvermogen) van het voedend net. In het algemeen, hoe meer schakelende vermogenselektronica op een locatie, hoe groter de harmonische vervorming.

Harmonischen verlagen betrouwbaarheid, veroorzaken stilstanden, beïnvloeden productkwaliteit, verhogen de bedrijfskosten en leiden tot lagere productiviteit.

Er zijn oplossingen die u de mogelijkheid geven om grote belastingen te verbinden met uw net zonder risico op onaanvaardbare vervormingsniveaus. Onder bepaalde omstandigheden kunnen onze oplossingen bestaande harmonische “opheffen” met als gevolg dat de algemene situatie verbetert.

Optimaliseer energie-efficiëntie door het verminderen van harmonischen

Het brede assortiment aan harmonische oplossingen, kan u ondersteuning bieden om zwakke netwerken te herstellen, netwerkcapaciteit te verhogen, retrofitvereisten te behalen en gevoelige omgevingen te beveiligen.

Harmonische berekeningssoftware

Harmonische berekeningssoftware staat u toe om gemakkelijk harmonische ladingen van de netspanning te berekenen met een gratis keuze van de netconfiguratie. Voor complexe fabrieksconfiguraties, contacteer B&P Elektromotoren B.V..

Ingebouwde bescherming

De frequentieregelaar VLT® AutomationDrive bevat alle modules die nodig zijn om te voldoen aan de EMC-normen. Een ingebouwd, schaalbaar RFI-filter minimaliseert de elektromagnetische interferentie, terwijl de geïntegreerde DC-tussenkringspoelen de harmonische vervorming op het net beperken volgens IEC 6100-3-12. Bovendien verlengen ze de levensduur van de DC-tussenkringcondensatoren en dus ook het totale rendement van de frequentieregelaar.

Die ingebouwde componenten besparen ruimte in de kasten, aangezien ze in de fabriek al zijn geïntegreerd in de frequentieregelaar. Efficiënte EMC-beheersing maakt het ook mogelijk om kabels met een kleinere doorsnede te gebruiken, wat de installatiekosten verlaagt.

VACON® NXC low-harmonic

De VACON® NXC low-harmonic aandrijving is de perfecte keuze voor toepassingen waar lage harmonischen zijn vereist. Deze aandrijving voldoet niet alleen aan de meest stringente eis voor schone energie maar biedt ook andere belangrijke voordelen zoals regeneratief remmen en spanningsversterking voor maximum uitgangsvermogen.