Inspelen op nieuwe EU-norm voor frequentieregelaars

In de B&P Elektromotoren nieuwsbrief van november 2016 hebben wij al een start gemaakt om u te informeren over de Ecodesign eisen. In het blad Pomp NL hebben wij een artikel over dit onderwerp geplaatst.

Elektromotoren zijn verantwoordelijk voor 65 tot 70% van het energiegebruik bij bedrijven. Dat betekent dat hier veel bespaard kan worden. De Europese Unie speelt hier al langer op in, het meest recent met de Ecodesign verordening. Ook frequentieregelaars ontspringen de dans niet.