De Informatieplicht en energiebesparende maatregelen

De Informatieplicht
Bedrijven en instellingen hebben sinds januari 2019 een informatieplicht energiebesparing, als onderdeel van de Wet Milieubeheer. De informatieplicht energiebesparing is van toepassing als een bedrijf of instelling jaarlijks meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 gas verbruikt. Voldoet uw bedrijf of instelling aan één van deze criteria, dan had u uiterlijk 1 juli 2019 moeten melden welke energiebesparende maatregelen van toepassing zijn, en welke al getroffen zijn. Per maatregel moet worden aangegeven of deze genomen is. Zo niet, moet verklaard worden waarom niet en of er een alternatieve maatregel genomen is.

Elektromotoren
Elektromotoren maken onderdeel uit van deze maatregel en mogen op een zogenaamd ‘natuurlijk moment’ worden vervangen. Motoren gaan in de regel lang mee. Hierdoor kan de vervanging lang op zich kan laten wachten en daarmee dus ook de potentiële energiebesparing.
Kiest u bijvoorbeeld heden voor een hoog rendementsmotor? Dan kan het zijn dat u de investering al binnen 2 – 3 jaar heeft terugverdiend, enkel al op basis van een energie zuinigere elektromotor.

Frequentieregelaar en elektromotor
Kiest u voor een elektromotor in combinatie met een frequentieregelaar? Dan kan de besparing nog verder oplopen!
De standaard EN50598-2 definieert de efficiëntie klassen IES0-IES2 voor de combinatie van frequentieregelaar en motor.

Advies
Onze technische mensen kunnen u helpen met het maken van verschillende berekeningen.
Aan de hand van de uitkomsten maken we een berekening. Deze omvat specifieke energiebesparende maatregelen voor de installaties met behulp van energiezuinigere elektromotoren, eventueel in combinatie met een frequentieregelaar.

Wij kunnen u hierover nog breder informeren, neem voor vragen contact met ons op.