Energie investeringsaftrek (EIA) 2020 – IE4 elektromotoren

Subsidie en Energiebesparing met IE4 elektromotoren
Voor het opwekken van energie worden nu vaak fossiele brandstoffen gebruikt. Dit veroorzaakt CO2- en andere emissies die bijdragen aan het klimaatprobleem. Bovendien is de voorraad fossiele brandstoffen eindig. De overheid stimuleert een duurzame energiehuishouding, zodat we ook op de lange termijn over schone en betaalbare energie beschikken. Het belastingvoordeel dat u via EIA verkrijgt, zorgt ervoor dat u gemakkelijker kunt investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie.

Wanneer u gebruik maakt van EIA heeft u als ondernemer dubbel voordeel:
Uw energiekosten gaan omlaag en u betaalt minder belasting. In deze brochure leest u welke bedrijfsmiddelen in aanmerking komen voor EIA en hoe de regeling werkt.
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia/publicaties-energie-investeringsaftrek-eia

HR-elektromotor

• elektromotor, ontworpen voor rechtstreeks aansluiten op het elektriciteitsnet
Bestaande uit: elektromotor die voldoet aan de IE4 efficiency-klasse gemeten conform NEN-EN-IEC 60034-30-1:2014.

• elektromotor, ontworpen voor variabel toerental en niet rechtstreeks aansluiten op het elektriciteitsnet
Bestaande uit: elektromotor, die voldoet aan de IE4 efficiency klasse conform NEN-EN-IEC 60034-30-2:2016, elektronische toerenregeling, (eventueel) geïntegreerde reductor (niet zijnde wormwielreductor).
Toelichting: Synchroonmotoren (o.a. gelijkstroommotoren) kunnen gemeld worden onder categorie b.

Het voordeel van EIA
Met EIA kunt u 45% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting en bespaart u daarbij ook nog op de energiekosten.

Hoe werkt EIA?
U meldt uw investering, per soort bedrijfsmiddel, digitaal via het eLoket van RVO.nl.
https://mijn.rvo.nl/eloket/login-start.html

Wanneer kunt u profiteren van EIA?
U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal:
€ 2.500 kost en maximaal € 120 miljoen per kalenderjaar.

Welke kosten komen in aanmerking?
Onderstaande kosten kunt u meenemen in de totaalkosten.

Aanschafkosten

• Aankoopsom, inclusief kosten die u betaalt aan derden om het bedrijfsmiddel bedrijfsklaar te krijgen, bijvoorbeeld montagekosten.
• Omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u omzetbelasting niet kunt verrekenen.

Voortbrengingskosten

• Arbeidskosten van uw eigen werknemers, ingehuurde medewerkers en loonwerkers die het bedrijfsmiddel produceren of installeren.
• Kosten voor materialen uit uw magazijn of onderdelen van het bedrijfsmiddel die onder uw regie worden gekocht en geïnstalleerd.
• Omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u omzetbelasting niet kunt verrekenen.

Kosten van aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen

• Aanschaf- en montagekosten voor nieuwe materialen en montagekosten voor gebruikte materialen.
Activeer deze kosten wel op de balans.

Kosten voor een energieadvies of EPA maatwerkadvies

• De voorwaarden die hieraan verbonden zijn, vindt u in hoofdstuk 3, bij onderdeel E.

De kosten die niet in aanmerking komen zijn:

• Kosten voor bedrijfsmiddelen die eerder zijn gebruikt.
• Kosten voor grond, woningen*, personenauto’s en vaartuigen die een andere bestemming hebben dan beroepsvervoer, dieren, effecten, vorderingen, goodwill, vergunningen, ontheffingen, concessies en andere publiekrechtelijke dispensaties.
• Onderhoudskosten.

Rekenvoorbeeld
De fiscale winst in 2020 bedraagt € 500.000. De vennootschapsbelasting is 16,5% voor de eerste schijf tot en met € 200.000 en 25% boven € 200.000.
U doet voor € 300.000 nieuwe energie-investeringen. EIA bedraagt 45% van € 300.000, dat is € 135.000.
De fscale winst wordt nu € 365.000 (€ 500.000 – € 135.000).
Zonder EIA betaalt u € 108.000 vennootschapsbelasting. Met EIA betaalt u slechts € 74.250 vennootschapsbelasting. Uw fscale voordeel bedraagt € 33.750.
Het neto EIA-voordeel is ongeveer 11% van de investeringskosten.

Conclusie
Wanneer u gebruik maakt van EIA heeft u als ondernemer dubbel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag en u betaalt minder belasting.

Heeft u vragen? Neem contact op met B&P Elektromotoren B.V. voor meer informatie.