60Hz-50Hz IE1-IE2-IE3-IE4 rendement in percentage

Wereldwijde efficiency richtlijnen

De toenemende vraag naar elektrische energie om de wereldwijde ontwikkeling te ondersteunen, vereist zware investeringen in het opwekken van stroomvoorziening. Naast planning op middellange en lange termijn zijn deze investeringen echter afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen, die uitgeput raken als gevolg van de constante druk op het milieu.
De beste strategie om de energievoorziening op korte termijn te behouden, is daarom verspilling te voorkomen en de energie-efficiëntie te verhogen.

Elektromotoren spelen een grote rol in deze strategie; aangezien naar schatting ongeveer 40% van de wereldwijde energievraag verband houdt met elektromotortoepassingen. Als gevolg van deze behoefte om het energieverbruik en de uitstoot van kooldioxide te verminderen, hebben veel regeringen over de hele wereld lokale voorschriften, ook wel MEPS (Minimum Energy Performance Standards) genoemd, opgelegd aan tal van soorten apparatuur, waaronder elektrische motoren.

Hoewel de specifieke vereisten van deze MEPS enigszins verschillen van land tot land, maakt de implementatie van regionale normen zoals ABNT, IEC, MG-1, die de efficiëntieniveaus en testmethoden definiëren om deze efficiënties te bepalen, een standaardisatie van de definitie, meting en publicatie mogelijk voor efficiëntiegegevens tussen motorfabrikanten, waardoor de juiste motorselectie wordt vereenvoudigd.

B&P hanteert de vereisten van deze wereldwijde regelgeving en levert de elektromotoren die aan deze efficiëntieniveaus voldoen. Als vooruitstrevend bedrijf met als filosofie om haar klanten producten te leveren die optimale prestaties, energiebesparing, snel rendement op investeringen en duurzaamheid bieden, blijft B&P haar inspanningen richten op advies en ondersteuning bij elektromotoren.

MEPS - Efficiency klasses
Wereldwijde - Efficiency klasses low voltage ac motoren - B&P Elektromotoren B.V.
Legenda

Landen met een grijze kleur hebben geen lokale voorschriften voor minimale energieprestatienormen.

Voor onderstaande landen zijn lokale voorschriften opgesteld :

Zuid Amerika  Noord Amerika Europa Oceanië  Azië 
· Argentinië · Canada · Europa · Australië · Saudi Arabië
· Brazilië · Amerika · Oekraïne · Nieuw Zeeland · India
· Chili · Mexico     · Japan
· Colombia       · Zuid Korea
· Ecuador       · Singapore
· Peru       · China
· Taiwan

Minimum 50Hz efficiency waardes

Minimum 60Hz efficiency waardes